Wstęp

Ultrasonografia ogólna, badania naczyniowe oraz echokardiografia to elementy pracy lekarza, które potrafią dać dużo satysfakcji, stanowią też źródło odpowiedzi na wiele klinicznych pytań z jakimi spotykamy się w trakcie diagnozowania i leczenia pacjentów.

Celem serwisu jest zwrócenie uwagi na szerokie możliwości diagnostyczne ultrasonografii w codziennej praktyce klinicznej. Zwłaszcza w kontekście samodzielnego wykonywania badań przez lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, medycynie ratunkowej oraz medycynie rodzinnej. Dzięki ultrasonografii możemy w wielu przypadkach postawić trafną diagnozę w bardzo krótkim czasie. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w stanach nagłych np. na dyżurze w oddziale, izbie przyjęć czy szpitalnym oddziale ratunkowym.

Podsumowując, dzięki usg diagnostyka jest szybsza np. potwierdzenie lub wykluczenie odmy opłucnowej. Często bezpieczniejsza dla pacjenta np. kontrola usg opłucnej po upuście płynu zamiast kolejnego zdjęcia rtg klatki piersiowej. A wykonywanie z pomocą usg procedur takich jak zakładanie wkłuć do żył centralnych czy punkcje jam ciała niosą mniejsze ryzyko powikłań. Badanie można również wykonać przy łóżku chorego bez potrzeby trasportu do innej części szpitala. Poniższy serwis ma za zadanie zachęcić lekarzy do samokształcenia i korzystania z tej metody.

Strona nie jest komplementarnym źródłem wiedzy o ultrasonografii, nie zastępuje gruntownego szkolenia w celu samodzielnego wykonywania badań. Nie można kierować się przedstawionymi informacjami w praktyce klinicznej nie mając stosownej wiedzy i wyszkolenia.