Sondy USG

Sondy

1) CONVEX – wypukła

Częstotliwość 3-5 Mhz.

Zasięg głębokości badania: około 6 -24 cm.

Ocena: Narządy jamy brzusznej, klatki piersiowej, naczynia położone głęboko (niedostępne w badaniu sondą liniową).

2) LINIOWA – płaska

Częstotliwość 5-12 Mhz, Wyższa rozdzielczość niz convex, ale mniejszy zasięg badania (głębokość), do ok. 8 cm.

Ocena : Narządy położone powierzchownie : tarczyca, węzły chłonne, gruczoł piersiowy, jądra, naczynia, jelita oraz ocena jam opłucnowych.

3) SEKTOROWA

Mała powierzchnia sondy umożliwia lepszą ocenę narządów klatki piersiowej przez przestrzenie międzyżebrowe. Ocena serca i dużych naczyń.. Echosonografia.

Jak trzymać sondę USG ? Poprawna orientacja w obrazie na monitorze:

Prawa strona pacjenta = lewa strona ekranu. (w przekrojach poprzecznych).

Głowa pacjenta = lewa strona ekranu (w przekrojach podłużnych).

Tak samo wyglądają skany tomografii komputerowej, zdjęcia rtg (...)

Aby ta zasada była zachowana należy prawidłowo trzymać głowicę usg (pomaga w tym znacznik po jednej ze stron głowicy oraz znacznik na ekranie).