Lektury

Źródła wiedzy pomocne w nauce ultrasonografii. Czyli zestaw książek, na początek.

Anatomia ultrasonograficzna – B. Block

Ultrasonografia - G.Schmidt

Ultrasonografia jamy brzusznej – Jane A.Bates

Ultrasonografia przewodu pokarmowego – G.Maconi, G.Bianchi Porro

Ultrasonografia w stanach nagłych – J.Bowra, R. McLaughlin

 

Handbuch der Echokardiographie – U.Wilkenshoff, I.Kruck

Multimedialna Echokardiografia – P.Podolec, A.Gackowski

Echokardiografia – P.Hoffman

Echokardiografia w stanach naglących – B. Sobkowicz

 

Podręcznik Kolorowej Ultrasonografii Dopplerowskiej – M.Hofer

Ultrasonografia Dopplerowska. Zastosowania klinczne – G. Małek

Ultrasonografia Doplerowska – P.Allan, P.Dubbins, M.Wożniak

 

Atlasy usg: tarczycy, nerek.