Kolejność czynności w badaniu usg

1) Wywiad

 • Dolegliwości pacjenta, przebyte choroby i zabiegi operacyjne,
 • Wyniki badań laboratoryjnych (np. hiperbilirubinemia, wzrost ALP, GGTP, niedokrwistość)
 • Poprzednie wyniki badań obrazowych (wyniki badań usg, rtg, TK)
 • W przypadku trudności w zebraniu wywiadu, oglądanie brzucha, obecność typowych blizn po zabiegach operacyjnych (np.cholescytekotmia, Nefretomia). Badanie fizykalne brzucha, bolesność, patologczne opory. Skierowanie sodny w miejsce dolegliwości.

2) Określenie warunków badania

Obecność czynników utrudniających ocenę ultrasonograficzną.

 • Otyłość brzuszna
 • Duża ilość gazów w jelitach, treść pokarmowa, powietrze w żołądku.
 • W przypadku oceny pęcherza moczowego: brak moczu w pęcherzu uniemożliwia miarodajną ocenę tego narządu.
 • Brak współpracy z pacjentem. Pacjent nie wstrzymuje oddechu. Nie spełnia poleceń. Chory w utrudnionym kontakcie, zespół otępienny. Czynnie "przeszkadza" w badaniu.

3) Ustawienia apartu usg, optymalizacja obrazu

 • Wybór głowicy do badania (Convex, Liniowa, Sektorowa, microConvex, Endowaginalna)
 • Wybór programu badania (np. Abdomen - Brzuch, Thyroid, small parts- tarzcyca, itd... )
 • Dostosowanie wzmocnienia (Gain), zasięgowa regulacja wzmocnienia
 • Odpowiednia głębokość (Depth),
 • Ognisko (Focus)
 • Zatrzymanie obrazu (Freeze)
 • Pictogram (graficzne przedstawienie miejsca przyłożenia głowicy)

4) Opis badania. Wnioski. Dokumentacja zdjęciowa