USG - przypadki — Protokół FAST

Protokół FAST. Pod wyrostkiem mieczykowatym: uwidocznia serce i worek osierdziowy

FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) to szybka ocena ultrasonograficzna wykonywana u pacjentów po urazie narządów jamy brzusznej, klatki piersiowej (E-FAST), które ma na celu uwidocznienie wolnego płynu (w tym wypadku krwi) w jamie brzusznej, miednicy mniejszej, jamach opłucnowych, oraz worku osierdziowym. 

Protokół FAST. Po stronie prawej / okolica wątroby i prawej nerki: pokazuje zachyłek wątrobowo-nerkowy (zachyłek Morrisona) oraz kąt żebrowo-przeponowy prawy

FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) to szybka ocena ultrasonograficzna wykonywana u pacjentów po urazie narządów jamy brzusznej, klatki piersiowej (E-FAST), które ma na celu uwidocznienie wolnego płynu (w tym wypadku krwi) w jamie brzusznej, miednicy mniejszej, jamach opłucnowych, oraz worku osierdziowym. 

Protokół FAST. Po stronie lewej - okolica śledziony i lewej nerki : pokazuje zachyłek śledzionowo-nerkowy oraz kąt żebrowo-przeponowy lewy

FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) to szybka ocena ultrasonograficzna wykonywana u pacjentów po urazie narządów jamy brzusznej, klatki piersiowej (E-FAST), które ma na celu uwidocznienie wolnego płynu (w tym wypadku krwi) w jamie brzusznej, miednicy mniejszej, jamach opłucnowych, oraz worku osierdziowym. 

Protokół FAST. W okolicy nadłonowej: uwidacznia pęcherz moczowy oraz zachyłek pęcherzowo-odbytniczy (u kobiet zachyłek maciczno-odbytniczy, tzw. jama Douglasa)

FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) to szybka ocena ultrasonograficzna wykonywana u pacjentów po urazie narządów jamy brzusznej, klatki piersiowej (E-FAST), które ma na celu uwidocznienie wolnego płynu (w tym wypadku krwi) w jamie brzusznej, miednicy mniejszej, jamach opłucnowych, oraz worku osierdziowym.