USG - przypadki — Klatka piersiowa

Płyn w jamach opłucnowych

Wywiad: Duszność, przyspieszony oddech, spadek SpO2.

Osłuchowo: Ściszenie szmeru pęcherzykowego, opukowo : wypuk stłumiony.

USG: Ocena ilości płynu. Kontrola po upuście lub leczeniu odwadniającym.

Postępowanie: Nakłucie. Badania laboratoryjne płynu. Duża ilość : odbarczenie (upust).

Niedodma

Obszar płuc o zmniejszonej powietrzności.

Usg: Tkanka płucna staje się widoczna i przypomina swoją budową narządy miąższowe, np. wątrobę ( z ang. Tissue like sign).

Odma opłucnowa

Na zdjęciu widoczny prawidłowy obraz płuc w usg. Trudno przedstawić obraz odmy na nie ruchomym zdjęciu ponieważ diagnostyka w kierunku odmy odbywa się w trakice ruchu opłucnej/płuca.

Wywiad: Duszność, ból w klp.

Fizykalnie: Brak lub osłabiony szmer pęcherzykowy.

USG: Wykluczenie obecności odmy jest łatwiejsze niż jej potwierdzenie. Uwidocznienie poruszania się ( z ang. sliding) opłucnej wyklucza odme.

Jeżeli nie widać przesuwania się blaszek opłucnej można podejrzewać odmę.

Dominujące linie A (LINIE POZIOME) + brak ruchu oplucnej (sliding) = odma.

Uwidocznienie tzw. punktu płuc (z ang. lung point) potwierdza obecność odmy.

Linie B (LINIE PIONOWE ), Hiperechogeniczne, długie, liczne. Obecność linii B przemawia za brakiem odmy.

Należy porównać obraz obu płuc (prawego i lewego).  

Zapalenie płuc, konsolidacje

Jeśli płuco jest "zdrowe" w usg nic nie widać ( z powodu obecności dużej ilości upowietrzonej tkanki). W przypadku zmniejszenia powietrzności, np. niedodomy, obecności płynu można uwidocznić nieprawidłowy obszar płuc.

Na pytanie skąd wiadomo, że ten obraz przedstawia zapalenie płuc odpowiedź jest następująca :

Pacjent miał objawy kliniczne zapalenia płuc (podmiotowe i przedmiotowe), zagęszczenia zapalne i płyn w zdjęciu rtg klatki piersiowej, więc przyłożyłem głowice i obraz był taki jak widać.

Niewydolność serca. Zastój w krążeniu małym/dużym

Wywiad: Duszność, brak tolerancji wysiłku, kaszel, obrzęki.

Fizykalnie: Obrzęki kk. dolnych.

Osłuchowo: Trzeszczenia u podstawy płuc.

USG: Ocena serca w trakcie jego pracy: ocena kurczliwości, frakcja wyrzutowa.

Pomiary: Duże jamy serca, upośledzona kurczliwość mięśnia serca (odcinkowa/globalna), ocena frakcji wyrzutowej LK, obecność płyn w worku osierdziowym(?).

Badając jamę brzuszną można zaobserwować :

  • Poszerzona żyła główna dolna (VCI), nie podatna oddechowo.
  • Poszerzone żyły wątrobowe.
  • Jamy opłucnowe : wolny płyn (?)

Płyn w worku osierdziowym. Sonda covvex

Na zdjęciu przykład z użyciem sondy convex

Wywiad: Duszność, Hipotensja.

Fizykalnie: Poszerzone żyły szyjne, osłuchowo : ściszenie tonów serca.

USG: Projekcja podmostkowa.

Postępowanie: odbarczenie pod kontrolą usg (jeśli są wskazania), kontrola po leczeniu..

Płyn w worku osierdziowym. Sonda sektorowa

Na zdjęciu przykład z użyciem sondy sektorowej (ten sam pacjent, inna sonda).

Poszerzone żyły wątrobowe. Niewydolność serca. Hiperwolemia

 Na zdjęciu poszerzona żyła główna dolna.

Pośrednia metoda oceny wolemii. Jeden z wykładników zastoinowej niewydolności serca.

Ocena podatności oddechowej żyły do oceny w opcji M-Mode.

Poszerzona żyła główna dolna. Niewydolność serca. Hiperwolemia

 Na zdjęciu poszerzona żyła główna dolna.

Pośrednia metoda oceny wolemii. Jeden z wykładników zastoinowej niewydolności serca.

Ocena podatności oddechowej żyły do oceny w opcji M-Mode.

Obrzęk płuc/lewokomorowa niewydolność serca

W takiej sytuacji płyn gromadzi się w przestrzeniach pozanaczyniowych. A to ma swoje odbicie w obrazie usg.

USG: Liczne linie B (PIONOWE, hiperechogeniczne, długie) - Artefakty powstające kiedy w tkance płucnej znjaduje się zwiększona ilość płynu (z ang. wet lung).