USG - przypadki — Jelita, trzustka

Zastój w żołądku

Na zdjęciu zastój w żołądku, rozdęcie żołądka.

Wywiad: Nudności, wymioty, bóle brzucha.

Fizykalnie: Objaw chełbotania.

USG: W nadbrzuszu widoczny rozdęty, wypełniony treścią płynną żołądek.

Postępowanie: Odbarczenie (sonda do żołądka, odsysanie); Gastroskopia (np. stenoza odżwiernika, naciek nowotworowy).

Niedrożność jelit

Na zdjęciu licze, znacznie poszerzone pętle jelitowe.

Wywiad: Bóle brzucha, nudności, wymioty.

Fizykalnie: Brzuch bolesny, wzdęty. Bez perystaltyki lub z metaliczną perystaltyką.

USG: Im więcej treści płynnej zalegającej w jelitach tym ocena usg bardziej pomocna.Widać poszerzone pętle jelitowe, atoniczne lub z perystaltyką wahadłową.

Im więcej gazów zalegających w jelitach, tym obraz usg mniej wartościowy (bo nic nie widać) w takim przypadku bardziej miarodajna ocena w rtg przeglądowym jamy brzusznej ( poziomy płynu / rozdęcie jelit).

Postępowanie: Konsultacja chirurgiczna ( płyny iv, odbarczenie żołądka-sonda, gr krwi).

Podniedrożność

Na zdjęciu poszerzona pętla jelita cienkiego.

Przepukliny

Na zdjęciu przykład przepukliny kresy białej, zawartość przepukliny to sieć większa.

Przepuklina to patologiczne uwypuklenie zawartości jamy ciała (w tym przypadku jamy brzusznej) przez otwór w powłokach, w miejscu o obniżonej oporności. 

Choroby zapalne jelit

Na zdjęciu jelito grube w przekroju podłużnym (zaostrzenie colitis ulcerosa).

Wywiad: Bóle brzucha (podbrzusze, prawy dół biodrowy, lewy dół biodrowy), biegunka, gorączka

Fizykalnie: Tkliwość przy palpacji, gorączka.

USG: Pogrubiała ściana zajętego odcinka jelita. Lokalizacja procesu zapalnego. Ocena skuteczności leczenia.

Colitis Ulcerosa. zaostrzenie

Na zdjęciu jelito grube w przekroju poprzecznym (zaostrzenie Colitis ulcerosa)

Choroba Leśniowskiego-Crohna

Na zdjęciu przekrój podłużny końcowego odcinka jelita cienkiego (zaostrzenie choroby Crohna).

Wywiad: Bóle brzucha (podbrzusze, prawy dół biodrowy), biegunka, gorączka.

Fizykalnie: Tkliwość przy palpacji, gorączka.

USG: Pogrubiała ściana zajętego odcinka jelita. Ocena końcowego odcinka jelita cienkiego.

Ocena ewentualnych zwężeń, powiększonych węzłów chłonnych, ropni.

*w usg można oceniać skutki każdego procesu zapalnego jelit (np. Zapalenie uchyłków, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego itd.).

Ostre zapalenie trzustki

Na zdjęciu ostre zapalenie trzustki.

Wywiad: Silne bóle brzucha, nudności, wymioty, czasem gorączka.

Fizykalnie: Wzdęcie brzucha, osłabiona/brak perystaltyki, silna bolesność przy palpacji.

USG: * Trudne warunki badania, wzdęcie jelit, gaz w żoładku, jelitach – ocena usg często nie możliwa. Wskazana ocena trzustki i innych narządów jamy brzusznej w tomografii komputerowej.

USG: Pole trzustki poszerzone, hipoechogeniczne, zbiorniki płynu. Płyn w jamie otrzewnowej. Może być płyn w jamach opłucnowych.

Postępowanie: Głodówka, płyny iv, TK brzucha, Jeśli etiologia żółciowa : ECPW .

Torbiel trzustki

Powikłania ostrego zapalenia trzustki, przewlekłego zapalenia trzustki.

Wywiad: Bóle w pasie nadbrzusza, nudności, wymioty, chudnięcie.

Cechy ultranosnograficzne pzt: zwapnienia w głowie trzustki, poszerzenie przewodu Wirsunga, Torbiele.

Zapalenie wyrostka robaczkowego

Na zdjęciu obraz wyrostka robaczkowego, który jest prawidłowy.

Wywiad: Bóle w prawym dole biodrowym, nudności, wymioty, gorączka.

Fizykalnie: Tkliwość, objawy otrzewnowe.

USG:

  • Pogrubiała ściana wyrostka,
  • Wzmożona echogenoczność tkanki tłuszczowej około wyrostkowej,
  • Wyrostek nie poddający się uciskowi głowicy,
  • Płyn wokół wyrostka robaczkowego.