USG - przypadki — Jama brzuszna (podstawowe projekcje)

Nadbrzusze środkowe - projekcja poprzeczna

Trzustka, żołądek, lewy płat wątroby. Naczynia : pień trzewny, tętnica krezkowa górna, aorta, żyła śledzionowa, żyła wrotna, żyła główna dolna, pżw, okolica przed aortalna.  

Nadbrzusze środkowe - projekcja podłużna

Trzustka, żołądek, lewy płat wątroby. Naczynia : pień trzewny, tętnica krezkowa górna, aorta, żyła śledzionowa, żyła wrotna, żyła główna dolna, pżw, okolica przed aortalna.  

Prawe podżebrze

Wątroba, drogi żółciowe, pęcherzyk żółciowy, ocena pecherzyka w kilku projekcjach

oraz ocena wątroby na głębokim i wstrzymanym wdechu.

Na zamieszczonym zdjęciu sonda kierowana jest do góry w taki sposób aby uwodcznić żyły wątrobowe i ich ujście do żyły głównej dolnej. W takiej projekcji nie widać wnęki wątroby, dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego.

Prawy bok

Nerka prawa, wątroba, jama opłucnowa prawa. Czasem lepsza ocena gdy pacjent leży na lewym boku.

Lewy bok

Nerka lewa, śledziona, jama opłucnowa lewa. Czasem lepsza ocena gdy pacjent leży na prawym boku.

Podbrzusze. Pęcherz moczowy, prostata (dwie projekcje: podłużna i poprzeczna)

Pęcherz moczowy, prostata (dwie projekcje: podłużna i poprzeczna).

Podbrzusze. Macica (projekcja podłużna)

Macica (projekcja podłużna).