USG - przypadki

Płyn w jamach opłucnowych

Wywiad: Duszność, przyspieszony oddech, spadek SpO2.

Osłuchowo: Ściszenie szmeru pęcherzykowego, opukowo : wypuk stłumiony.

USG: Ocena ilości płynu. Kontrola po upuście lub leczeniu odwadniającym.

Postępowanie: Nakłucie. Badania laboratoryjne płynu. Duża ilość : odbarczenie (upust).

Niedodma

Obszar płuc o zmniejszonej powietrzności.

Usg: Tkanka płucna staje się widoczna i przypomina swoją budową narządy miąższowe, np. wątrobę ( z ang. Tissue like sign).

Odma opłucnowa

Na zdjęciu widoczny prawidłowy obraz płuc w usg. Trudno przedstawić obraz odmy na nie ruchomym zdjęciu ponieważ diagnostyka w kierunku odmy odbywa się w trakice ruchu opłucnej/płuca.

Wywiad: Duszność, ból w klp.

Fizykalnie: Brak lub osłabiony szmer pęcherzykowy.

USG: Wykluczenie obecności odmy jest łatwiejsze niż jej potwierdzenie. Uwidocznienie poruszania się ( z ang. sliding) opłucnej wyklucza odme.

Jeżeli nie widać przesuwania się blaszek opłucnej można podejrzewać odmę.

Dominujące linie A (LINIE POZIOME) + brak ruchu oplucnej (sliding) = odma.

Uwidocznienie tzw. punktu płuc (z ang. lung point) potwierdza obecność odmy.

Linie B (LINIE PIONOWE ), Hiperechogeniczne, długie, liczne. Obecność linii B przemawia za brakiem odmy.

Należy porównać obraz obu płuc (prawego i lewego).  

Zapalenie płuc, konsolidacje

Jeśli płuco jest "zdrowe" w usg nic nie widać ( z powodu obecności dużej ilości upowietrzonej tkanki). W przypadku zmniejszenia powietrzności, np. niedodomy, obecności płynu można uwidocznić nieprawidłowy obszar płuc.

Na pytanie skąd wiadomo, że ten obraz przedstawia zapalenie płuc odpowiedź jest następująca :

Pacjent miał objawy kliniczne zapalenia płuc (podmiotowe i przedmiotowe), zagęszczenia zapalne i płyn w zdjęciu rtg klatki piersiowej, więc przyłożyłem głowice i obraz był taki jak widać.

Niewydolność serca. Zastój w krążeniu małym/dużym

Wywiad: Duszność, brak tolerancji wysiłku, kaszel, obrzęki.

Fizykalnie: Obrzęki kk. dolnych.

Osłuchowo: Trzeszczenia u podstawy płuc.

USG: Ocena serca w trakcie jego pracy: ocena kurczliwości, frakcja wyrzutowa.

Pomiary: Duże jamy serca, upośledzona kurczliwość mięśnia serca (odcinkowa/globalna), ocena frakcji wyrzutowej LK, obecność płyn w worku osierdziowym(?).

Badając jamę brzuszną można zaobserwować :

  • Poszerzona żyła główna dolna (VCI), nie podatna oddechowo.
  • Poszerzone żyły wątrobowe.
  • Jamy opłucnowe : wolny płyn (?)

Płyn w worku osierdziowym. Sonda covvex

Na zdjęciu przykład z użyciem sondy convex

Wywiad: Duszność, Hipotensja.

Fizykalnie: Poszerzone żyły szyjne, osłuchowo : ściszenie tonów serca.

USG: Projekcja podmostkowa.

Postępowanie: odbarczenie pod kontrolą usg (jeśli są wskazania), kontrola po leczeniu..

Płyn w worku osierdziowym. Sonda sektorowa

Na zdjęciu przykład z użyciem sondy sektorowej (ten sam pacjent, inna sonda).

Poszerzone żyły wątrobowe. Niewydolność serca. Hiperwolemia

 Na zdjęciu poszerzona żyła główna dolna.

Pośrednia metoda oceny wolemii. Jeden z wykładników zastoinowej niewydolności serca.

Ocena podatności oddechowej żyły do oceny w opcji M-Mode.

Poszerzona żyła główna dolna. Niewydolność serca. Hiperwolemia

 Na zdjęciu poszerzona żyła główna dolna.

Pośrednia metoda oceny wolemii. Jeden z wykładników zastoinowej niewydolności serca.

Ocena podatności oddechowej żyły do oceny w opcji M-Mode.

Obrzęk płuc/lewokomorowa niewydolność serca

W takiej sytuacji płyn gromadzi się w przestrzeniach pozanaczyniowych. A to ma swoje odbicie w obrazie usg.

USG: Liczne linie B (PIONOWE, hiperechogeniczne, długie) - Artefakty powstające kiedy w tkance płucnej znjaduje się zwiększona ilość płynu (z ang. wet lung).

Protokół FAST. Pod wyrostkiem mieczykowatym: uwidocznia serce i worek osierdziowy

FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) to szybka ocena ultrasonograficzna wykonywana u pacjentów po urazie narządów jamy brzusznej, klatki piersiowej (E-FAST), które ma na celu uwidocznienie wolnego płynu (w tym wypadku krwi) w jamie brzusznej, miednicy mniejszej, jamach opłucnowych, oraz worku osierdziowym. 

Protokół FAST. Po stronie prawej / okolica wątroby i prawej nerki: pokazuje zachyłek wątrobowo-nerkowy (zachyłek Morrisona) oraz kąt żebrowo-przeponowy prawy

FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) to szybka ocena ultrasonograficzna wykonywana u pacjentów po urazie narządów jamy brzusznej, klatki piersiowej (E-FAST), które ma na celu uwidocznienie wolnego płynu (w tym wypadku krwi) w jamie brzusznej, miednicy mniejszej, jamach opłucnowych, oraz worku osierdziowym. 

Protokół FAST. Po stronie lewej - okolica śledziony i lewej nerki : pokazuje zachyłek śledzionowo-nerkowy oraz kąt żebrowo-przeponowy lewy

FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) to szybka ocena ultrasonograficzna wykonywana u pacjentów po urazie narządów jamy brzusznej, klatki piersiowej (E-FAST), które ma na celu uwidocznienie wolnego płynu (w tym wypadku krwi) w jamie brzusznej, miednicy mniejszej, jamach opłucnowych, oraz worku osierdziowym. 

Protokół FAST. W okolicy nadłonowej: uwidacznia pęcherz moczowy oraz zachyłek pęcherzowo-odbytniczy (u kobiet zachyłek maciczno-odbytniczy, tzw. jama Douglasa)

FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) to szybka ocena ultrasonograficzna wykonywana u pacjentów po urazie narządów jamy brzusznej, klatki piersiowej (E-FAST), które ma na celu uwidocznienie wolnego płynu (w tym wypadku krwi) w jamie brzusznej, miednicy mniejszej, jamach opłucnowych, oraz worku osierdziowym. 

Nadbrzusze środkowe - projekcja poprzeczna

Trzustka, żołądek, lewy płat wątroby. Naczynia : pień trzewny, tętnica krezkowa górna, aorta, żyła śledzionowa, żyła wrotna, żyła główna dolna, pżw, okolica przed aortalna.  

Nadbrzusze środkowe - projekcja podłużna

Trzustka, żołądek, lewy płat wątroby. Naczynia : pień trzewny, tętnica krezkowa górna, aorta, żyła śledzionowa, żyła wrotna, żyła główna dolna, pżw, okolica przed aortalna.  

Prawe podżebrze

Wątroba, drogi żółciowe, pęcherzyk żółciowy, ocena pecherzyka w kilku projekcjach

oraz ocena wątroby na głębokim i wstrzymanym wdechu.

Na zamieszczonym zdjęciu sonda kierowana jest do góry w taki sposób aby uwodcznić żyły wątrobowe i ich ujście do żyły głównej dolnej. W takiej projekcji nie widać wnęki wątroby, dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego.

Prawy bok

Nerka prawa, wątroba, jama opłucnowa prawa. Czasem lepsza ocena gdy pacjent leży na lewym boku.

Lewy bok

Nerka lewa, śledziona, jama opłucnowa lewa. Czasem lepsza ocena gdy pacjent leży na prawym boku.

Podbrzusze. Pęcherz moczowy, prostata (dwie projekcje: podłużna i poprzeczna)

Pęcherz moczowy, prostata (dwie projekcje: podłużna i poprzeczna).