Point of Care Ultrasonography
Co to takiego?

Termin odnosi się do wykorzystania ultrasonografii przez lekarzy różnych specjalnoności, którzy samodzielnie wykonują badania usg pacjentom. Takie badanie jest ukierunkowane i ma odpowiedzieć na konkretne kliniczne pytania. Ocena stanu chorego jest więc szybsza i bardziej precyzyjna.

Cel serwisu

Celem serwisu jest zwrócenie uwagi na szerokie możliwości diagnostyczne ultrasonografii w codziennej praktyce klinicznej. Zwłaszcza w kontekście samodzielnego wykonywania badań przez lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, medycynie ratunkowej oraz medycynie rodzinnej.

Ultrasonografia

Dzięki ultrasonografii możemy niejednokrotnie postawić trafną diagnozę w kilkanaście sekund. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w stanach nagłych, np. na dyżurze w oddziale, izbie przyjęć czy szpitalnym oddziale ratunkowym. A dzięki zastosowaniu kilku typów głowica możliwa jest ocena niemal wszystkich układów i narządów.

Przypadki

Zapraszamy do działu, w którym przedstawione są przykłady przypadków klinicznych z obrazami usg oraz komentarzem.

  • Jama brzuszna
  • Klatka piersiowa
  • Protokół FAST
  • Tarczyca 
  • USG naczyń